Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Boháček, Martin, 1947-


Citace: M. . Boháček: Právo průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Citace: Malá encyklopedie českých právníků
Citace: www (VŠE v Praze, osobní stránka)
Narozen 3.11.1947 v Praze. Doc., JUDr., CSc., zabývá se problematikou ochrany práv k nehmotným statkům a informačního práva.
Akademický pracovník MUP. Prof.