Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Bureš, Jaroslav, 1953-


Citation: ANL
Citation: Jeho: Bezpečnostní, politické a kulturní aspekty evro-středomořského partnerství (Mezinárodní vztahy, Roč. 36, č. 1, 2001)
Citation: Ústav mezinárodních vztahů
Narozen 26.9.1953. PhDr., arabista,výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, hlavní koordinátor české sítě Euro-středomořské Nadace Anny Lindhové pro dialog kultur, práce k tematice Středomoří a blízkovýchodního konfliktu.