Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Curran, Daniel J., 1963-


Citácia: LC (Names)
Citácia: Renzetti,C.M.-Curran,D.J.: Ženy, muži a společnost
Citácia: www (osobní stránky)
Americký sociolog, též odborné práce z kriminologie a antropologie.