Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Tomeš, Igor, 1931-2018

Vazby: Tomes, Igor, 1931-2018

Citace: PNP-LA
Citace: Jeho: Obory sociální politiky
Citace: Tomeš, Igor a kol. Sociální právo České republiky. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-941-0
Citace: Tomeš, Igor. Basic features of old-age pensions schemes in socialist countries of Eastern Europe. In: International Social Security Review. Vol. 21, 1968, issue 3, s. 412-423. ISSN 0020-871X
Citace: www(Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nekrolog a parte), cit. 29. 3. 2018
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 29. 3. 2018
Citace: www(Scopus), cit. 29. 3. 2018
Narozen 17. 4. 1931 v Brně, zemřel 23. 3. 2018. Právník, sociolog a sociální pracovník, vědec a vysokoškolský pedagog Katedry sociální práce Univerzity Karlovy. Zaměřen na pracovní právo, právo sociálního zabezpečení, soci�