Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Waisová, Šárka, 1978-

Vazby: Cabadová Waisová, Šárka, 1978-

Citace: ANL
Citace: Šárka Waisová: Teorie mezinárodních režimů (Mezinárodní vztahy, Roč. 37, č. 2, 2002)
Citace: Cabada, Ladislav a Waisová, Šárka: Czechoslovakia and the Czech Republic in world politics. Lanham: Lexington Books, 2011
Citace: www(Západočeská univerzita v Plzni ), cit. 28. 11. 2013
Citace: Její: Poválečná obnova a budování míru
Citace: osobní sdělení
Narozena 1978. Doc., PhDr., Ph.D., politoložka, vysokoškolská pedagožka, specializace na problematiku mezinárodních vztahů.