Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Novosad, Libor, 1959-

Relations: Novosád, Libor, 1959-

Citation: Ucelená rehabilitace lidí se zdravotním, zejména somatickým, postižením
Citation: osobní sdělení - e-mail
Citation: Novosád, Libor, (ed.): Rozvoj kompetencí vysokoškolských poradců napříč poradenským spektrem : kolektivní monografie : stati z konference s mezinárodní účastí 23. a 24. října 2013 v Telči [CD-ROM]. Brno: Asociace vysokoškolských poradců, 2014
Citation: www(Who is who), cit. 22. 10. 2014
Narozen 13. 3. 1959 v Liberci. PhDr., Ph.D.,sociální poradenství. Publikace v oboru rehabilitaci lidí se zdravotním postižením.