Skip to main content

Detail autorityVäzby: demokratizace
Väzby: výchova k demokracii
Väzby: antická demokracie
Väzby: deliberativní demokracie
Väzby: konsensuální demokracie
Väzby: parlamentní demokracie
Väzby: participativní demokracie
Väzby: polyarchie
Väzby: přímá demokracie
Väzby: státní režim
Väzby: vládní formy
Väzby: demokratický systém
Väzby: demokratické režimy