Skip to main content

Detail autorityVazby: akademické svobody
Vazby: informovaný souhlas
Vazby: slučování rodin
Vazby: výchova k lidským právům
Vazby: hospodářská, sociální a kulturní práva
Vazby: občanská práva
Vazby: ochrana lidských práv
Vazby: osobnostní práva
Vazby: politická práva
Vazby: práva dětí
Vazby: práva homosexuálů
Vazby: práva menšin
Vazby: práva žen
Vazby: právo na obhajobu
Vazby: právo na soukromí
Vazby: právo na zapomnění
Vazby: právo na život
Vazby: rovnost ras
Vazby: svoboda svědomí
Vazby: svoboda vyznání
Vazby: svoboda vědeckého bádání
Vazby: přirozené právo
Vazby: práva lidská
Vazby: základní práva a svobody
Vazby: práva a svobody základní