Skip to main content

Autorität DetailGeographic Classification Area Code: as-----
Bände: Dálný východ
Bände: asijsko-pacifická oblast
Bände: Asie
Bände: Jihovýchodní Asie
Bände: Southeast Asia
Bände: Asie du Sud-Est

Citation: LC(SH)
Citation: www(Getty)
Citation: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)