Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Fireš, Adam


Citácia: International Conference of Young Scholars II. (edited by Adam Fireš, Igor Varga)
Citácia: www(Vysoká škola ekonomická v Praze)
Ing., politolog.
Akademický pracovník MUP.