Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Piknerová, Linda, 1983-


Citácia: Význam principu subsidiarity v česko-německých vztazích (Ladislav Cabada, Linda Piknerová (eds)
Citácia: www(Západočeská univerzita v Plzni), cit. 25. 3. 2015
Citácia: Mezinárodní vztahy 2/2010, s. 176
Narozena 1983. Mgr., Ph.D., politoložka v oboru mezinárodních vztahů, práce z oboru.