Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Naxera, Vladimír


Citation: Piknerová, L., Naxera, V. a kol.: Globální vládnutí
Citation: www (Svět podle demokracie), cit. 30. 1. 2012
Citation: www(Katedra politologie amezinárodních vztahů, Zapadočeská univerzita v Plzni), cit. 27. 2. 2012
PhDr., politolog, zaměřen na problematiku postkomunismu, byrokracie, elity a korupce v postkomunistických zemích a stav společnosti a demokracie ve střední a východní Evropě.