Skip to main content

Authority detail

Naxera, Vladimír
Citation: Piknerová, L., Naxera, V. a kol.: Globální vládnutí
Citation: www (Svět podle demokracie), cit. 30. 1. 2012
Citation: www(Katedra politologie amezinárodních vztahů, Zapadočeská univerzita v Plzni), cit. 27. 2. 2012

Show works by given autority
Show works about given autority