Skip to main content

Detail autorityVazby: Conseil de l'Europe
Vazby: Council of Europe
Vazby: Europarat
Vazby: Raad van Europa
Vazby: Europäischer Rat
Vazby: Consiglio d’Europa
Vazby: Consiglio dell’Europa
Vazby: Consejo de Europa

Citace: LC (Names)
Citace: www (Informační a dokumentační středisko Rady Evropy v Praze)
Rada Evropy vznikla v r.1949 a je samostatnou mezivládní organizací.
Nezaměňovat s:, Evropská rada.
Nezaměňovat s:, Rada Evropské unie.