Skip to main content

Detail autority

Evropská bezpečnostní a obranná politika
Iný tvar mena: EBOP
Iný tvar mena: Bezpečnostní a obranná politika Evropské unie
Iný tvar mena: Evropská unie. Evropská bezpečnostní a obranná politika
Iný tvar mena: Evropská unie. European Security and Defense Policy
Iný tvar mena: Evropská unie. EBOP
Iný tvar mena: Evropská unie. ESDP
Iný tvar mena: European Security and Defense Policy
Iný tvar mena: ESDP
Citácia: Národní pohledy států V4 na oblast EBOP (editor R.Stojar)
Citácia: www(Evropská bezpečnostní a obranná politika)
Citácia: LC (Names)

Zobraz diela uvedenej autority
Zobraz diela o uvedenej autorite