Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: ac-----
Vazby: Turkestán
Vazby: Asie
Vazby: Střední Asie
Vazby: sovětská Střední Asie
Vazby: ruská Střední Asie

Citace: Malá československá encyklopedie
Citace: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích: Diderot
Citace: www(Wikipedia, the free encyclopedia)