Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kryl, Miroslav, 1943-2013


Citace: PNP-LA
Citace: Kryl, M. - Chládková, L.: Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen ve lnářských závodech Trutnovska za nacistické okupace
Citace: Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století (sborník , spoluautor M.Kryl)
Citace: www(Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n.Labem)
Citace: úmrtní oznámení
Narozen 1. 8. 1943 v Šumvaldě u Uničova, zemřel 26. 2. 2013 v Ústí nad Labem. Prof., PhDr., CSc. Historik a vysokoškolský pedagog zaměřený na dějiny politických teorií a ideologií, dějiny rasismu a antisemitismu.