Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hodulák, Vladan, 1981-


Citace: ANL
Citace: Vladan Hodulák: [Forma mezinárodních institucí: teoretická analýza] (Mezinárodní vztahy, Roč. 43, č. 3 (2008), s. 79-82)
Citace: www(Masarykova univerzita, Fakulta sociální studií, katedra meinárodních vztahů a evropských studií), cit. 4. 6. 2012
Narozen 1981. Mgr., PhD., absolvent FVS MU Brno (obor mezinárodní vztahy), odborně se zaměřuje na mezinárodní politickou ekonomii, mezinárodní měnové a finanční vztahy a na jejich souvislost s politickou mocí.