Skip to main content

Detail autorityKód geografickej oblasti: a-tu---
Väzby: arménská genocida (1915-1923)
Väzby: Balkánský poloostrov
Väzby: Malá Asie
Väzby: Turecko
Väzby: Vojenská hranice (historické území)
Väzby: otomanská říše
Väzby: ottomanská říše
Väzby: turecká říše

Citácia: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)
Citácia: Evropa v proměnách staletí
Citácia: LC (Names)
Status/Správny celok: správní celek