Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Dvořáková, Michaela, 1968-

Vazby: Bloudková, Michaela, 1968-
Vazby: Dvořáková-Bloudková, Michaela, 1968-

Citace: M. Bloudková: Vlastivěda pro 5. ročník základní školy
Citace: Seznam osob Univerzity Karlovy v Praze
Citace: www(Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta)
Citace: Její: Vlastivěda pro 4. a 5. ročník základní školy : metodická příručka pro učitele
Narozena 29.5.1968 v Praze. Ing., asistentka na Katedře občanské výchovy UK, práce ze sociologie, občanské výchovy a filozofie, též metodické m,ateriály pro výuku prvouky na ZŠ.