Skip to main content

Detail autority

Koentjaraningrat, 1923-1999
Jiný tvar jména: Kuncaraningrat, 1923-1999
Jiný tvar jména: Kuntjaraningrat, 1923-1999
Jiný tvar jména: Koentjaraningrat, Raden Mas, 1923-1999
Jiný tvar jména: Raden Mas Koentjaraningrat, 1923-1999
Jiný tvar jména: Koentjaraningrat, R. M., 1923-1999
Citace: R. M. Koentjaraningrat: Introduction to the Peoples and Cultures of Indonesia and Malaysia, 1975
Citace: DNB, cit. 26. 3. 2013
Citace: LC (Names), cit. 26. 3. 2013

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě