Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Niklesová, Eva, 1983-


Citace: Její: Teorie a východiska současné mediální výchovy
Citace: www(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta)
Citace: Niklesová, Eva: Dialogy zoufalců: poetika a struktury, 2016
Narozena 1983. Mgr., pedagožka, autorka prací z literární komparatistiky a mediální výchovy.