Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Cingelová, Gabriela, 1973-

Vazby: Medveďová, Gabriela, 1973-

Citace: Cingelová, Gabriela: Vnímání a postavení národnostních menšin v ČR po roce 1993. In: Politics in Central Europe : The Journal of the Central European Political Science Association. Roč. 10, 2014, č. 2, s. 79-94
Citace: www(Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci), cit. 10. 2. 2016
Narozena 17. 4. 1973 ve Šternberku. Mgr., PhD. Věnuje se problematice česko-německých vztahů, zvláště německého školství v období 1. ČSR, multikulturní výchově, oborové didaktice a politologii, vystudovala též obor německý jazyk. Též členka ČSSD.