Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Tiffin, Helen


Citace: Ashcroft, B., Griffiths, G., Tiffin, H.: Post-colonial studies : the key concepts
Citace: LC (Names), cit. 7. 2. 2012
Citace: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 7. 2. 2012
Citace: BNF, cit. 8. 2. 2012
Australská univerzitní profesorka angličtiny, filoložka. Zaměřuje se na literární vědu a post-koloniální tematiku. Publikace z oboru.