Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Rusmichová, Lada


Citácia: Mertlík, P. - Rusmichová, L. - Soukup, J.: Úvod do obecné ekonomie
Citácia: Rusmichová, L. - Soukup, J.: Makroekonomie : zákl. kurs
Citácia: www(Vysoká škola ekonomická), cit. 8. 1. 2013
Ing., CSc., ekonomka, vysokoškolská pedagožka.