Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Pasture, Patrick, 1961-


Citation: KB - NBN
Citation: BNF
Citation: Between cross and class [edited by Lex Heerma van Voss, Patrick Pasture, Jan De Maeyer]
Citation: www(Katholieke Universiteit Leuven)
Belgický historik působící na Katolické univerzitě v Lovani. Zabývá se moderní historií.