Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Bertoncini-Zúbková, Elena, 1939-

Bände: Bertoncini, Elena, 1939-
Bände: Zúbková, Elena, 1939-
Bände: Zúbková-Bertoncini, Elena, 1939-

Citation: Kdo byl kdo: Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté, Libri
Citation: PNP-LA
Narozena 2.3.1939. Slovenská afrikanistka, literární historička a překladatelka, učebnice swahilštiny.