Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Tahal, Radek, 1970-


Citácia: Karlíček, M.: Základy marketingu (autorský kolektiv Radek Tahal ... et al.), Praha : Grada, 2013
Citácia: www(VŠE), cit. 27. 5. 2013
Citácia: osobní sdělení
Mgr., Ph.D., vysokoškolský učitel, zabývá se marketingem, výzkumem a podnikovou ekonomií.