Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá druhy trestů a výjimečným trestem, které lze uložit pachatelům v České republice za porušení zákona, dle účinného trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., dále mladistvým, dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb. a právnickým osobám, dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb.. Mimo to práce popisuje vývoj trestního práva v českých zemích od 15. století do současnosti a vysvětluje některé základní pojmy společně s Probační a mediační službou. Samotný závěr teoretické části práce je věnován návrhům De lege ferenda. Praktickou částí práce bylo provedení výzkumu prostřednictvím kvantitativního dotazníku, jenž zjišťuje jak laická a odborná veřejnost vnímá ukládání jednotlivých trestů soudy, a jak odsouzení pachatelé vnímají uložení trestu za své protiprávní jednání. Na základě vyhodnocení dotazníku bylo zjištěno, že většina společnosti vnímá soudní systém negativně. Společnost se domnívá, že tresty uložené soudy jsou příliš mírné a měly by být tudíž zpřísněny. Dále bylo zjištěno, že nadpoloviční většina společnosti by byla pro znovuzavedení trestu smrti, a též pro zavedení tzv. systému „třikrát a dost, “ který je v současné době zaveden na Slovensku. Současný systém druhů trestů by respondenti nejčastěji doplnili o trest smrti, o trest spočívající v nucených pracích pro odsouzené a v nuceném odpracování si svého pobytu ve vězení. V poslední řadě by pak byli i pro zavedení fyzických trestů. Z odpovědí odsouzených bylo zjištěno, že podle jejich vnímání jim byl, v převážné většině, uložen trest adekvátní, a také v převážné většině vedl k jejich nápravě.
Datum obhajoby: 30.06.2015
Obsahuje bibliografii
Bakalářská práce (Bc.) -- Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Katedra právních disciplín a veřejné správy, 2015
Pouze prezenčně

Rozpis svazků

Lokace Signatura Skladová signatura Přírůstkové číslo Stav
Sklad studentských prací / Depository 15/3/VS 141899 Pouze prezenčně
Lokace Celkem Nedostupné Absenčně Prezenčně
Sklad studentských prací / Depository 1 0 0 1

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.