Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

MANOVÁ, Gabriela, [absolvent], 6803

Poverty and inequality: the case of Latin America = Chudoba a nerovnost v Latinské Americe / Gabriela Manová ; vedoucí práce Kateřina Březinová ; oponent Šárka Kolmašová. -- Praha, 2015. -- 97 stran. -- Datum obhajoby: 18.09.15. -- Diplomová práce (Mgr.) -- Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Katedra International Relations and European Studies, 2015. -- Obsahuje bibliografii. -- Abstrakt: Despite the fact that Latin America represents a vast and diverse region, the problems associated with development these countries have been facing for many decades are often very similar. Poverty and inequality belong among the most pressing issues the region has to deal with. Regardless of increasing economic growth and considerable official development aid, Latin America evinces the highest rate of inequality in the world. This Diploma Thesis elaborates on the topic of poverty and inequality in Latin America with special focus on the aspects that maintain poverty and inequality in Bolivia and Argentina. Both countries, abundant in natural resources and carrying the heritage of colonial rule on their shoulders, are very different in nature concerning not only their size, but also socio-economic-political background. Yet both Bolivia and Argentina acceded to neoliberal policies under the Washington Consensus during the 1990s and the impacts of these policies were much the same; after the short period of economic growth and stabilized inflation, there came a standstill followed by recession, increasing unemployment, rising poverty and widening of the inequality gap. Through the application of two-case study, I would like to find out what is behind the situation of poverty and inequality in Latin America, particularly in Bolivia and Argentina. I examine both domestic and external conditions that could have given rise to current situation. This Thesis also elaborates on the impacts of economic rules of neoliberal policies represented by the Washington Consensus and ideological concept of development within the process of globalization during the 1990s and the beginning of the 21st century. Last but not least, the work examines if there are any economic, social, political or historical factors that have contributed or gave rise to unequal development and poverty in the selected countries and their connection with current internal political situation. eng. -- Navzdory skutečnosti, že Latinská Amerika představuje rozsáhlý a rozmanitý region, problémy související s rozvojem, kterým po mnoho let musí země v regionu čelit, jsou velmi často obdobné. Chudoba a nerovnost patří mezi nejpalčivější záležitosti, se kterými se region Latinské Ameriky potýká. Navzdory hospodářskému růstu a značné oficiální rozvojové pomoci, Latinská Amerika vykazuje celosvětově nejvyšší míru příjmové nerovnosti. Diplomová práce rozvíjí téma chudoby a nerovnosti v Latinské Americe se zaměřením na aspekty, které udržují chudobu a nerovnost v Bolívii a Argentině. Obě země oplývající nerostnými zdroji a nesoucí koloniální dědictví na svých ramenou jsou ve své podstatě značně odlišné; ať již máme na mysli jejich velikost či sociálně-politicko-ekonomické zázemí. Přesto jak Bolívie, tak Argentina přistoupily během devadesátých let 20. století k aplikaci neoliberálních politik spadajících pod Washingtonský konsenzus a dopady těchto politik byly v obou zemích velmi podobné; po krátkém období charakteristickém ekonomickým růstem a stabilizované míry inflace přišel hospodářský pokles, nezaměstnanost a míra chodoby vzrostla a propast mezi bohatými a chudými se ještě více zvýšila. Na základě vícepřípadové studie se v rámci této diplomové práce snažím zjistit, co se skrývá za chudobou a nerovností v Latinské Americe, konkrétně v Bolívii a Argentině. Zkoumám zde jak vnitřní, tak vnější podmínky, které mohly dát za vznik současné situaci, dále dopady ekonomických pravidel neoliberálních politik implementovaných v rámci Washingtonského konsenzu a ideologický koncept rozvoje v rámci procesu globalizace během devadesátých let 20. století a počátku 21. století. V neposlední řadě tato práce zkoumá, zda-li se vyskytly i další faktory povahy ekonomické, sociální, politické či historické, jenž přispěly či přímo způsobily nerovnoměrný vývoj a chudobu ve vybraných zemích a jejich možný dopad na současnou vnitropolitickou situaci daných zemí. cze.


Mezinárodní měnový fond czenas
Světová banka czenas
Světová obchodní organizace czenas
chudoba
sociální nerovnost
kolonizace
ekonomický růst
privatizace
liberalismus
Latinská Amerika
Bolívie
Argentina
diplomové práce

Washingtonský konsenzus - programy strukturálního přizpůsobení - poverty - inequality - Latin America - Bolivia - Argentina - International Monetary Fund - World Bank - World Trade Organization - Washington Consensus - Structural Adjustment Programmes - conditionality - neoliberalism - trade liberalization - capital market liberalization - privatization - economic growth - economic development - institutional framework - colonialism

132878 15/5/IR Sklad studentských prací / Depository

Půjčeno: 3x
Pouze prezenčně

Rozpis svazků

Lokace Signatura Skladová signatura Přírůstkové číslo Stav
Sklad studentských prací / Depository 15/5/IR 132878 Pouze prezenčně
Lokace Celkem Nedostupné Absenčně Prezenčně
Sklad studentských prací / Depository 1 0 0 1

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.