Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Abstrakt: This Master’s Thesis analyses two literary works, namely Lord of the Flies by Sir William Golding, and Foe by John Maxwell Coetzee, in relation to Daniel Defoe’s Robinson Crusoe. The main aim of the thesis is to explore to what extent the context of historical background influenced and transformed the main characters and their behaviour in a charged situation when they were forced to fight for their survival. The first part of the thesis deals with the Robinson Myth in the historical context of colonization and slavery. This part also provides a detailed analysis of the main hero’s character and the influence of the historical context on his behaviour and actions. The second part of the thesis deals with the novel Lord of the Flies. Firstly I describe circumstances under which this novel was created, especially, the author’s personal experience with the Second World War and his experience with child psychology. Both of these experiences proved to have a huge influence on the behaviour of the main characters. Further, the second part analyses and compares Lord of the Flies and Robinson Crusoe, and examines the differences between the main heroes of both novels, while considering the influence of different historical context. The third part of the thesis is concerned with the post-colonial novel Foe. At the beginning of the chapter, there is a theoretical background of the post-colonial literature provided which serves as a basis for analysis of Foe. Further chapters mainly deal with the differences between Foe and Robinson Crusoe, which enabled the readership to look at the original Robinson’s myth from a completely new perspective. Based on the detailed analysis of the novels it is revealed that the characters of the main heroes are hugely influenced by the historical context in which they were created. While Robinson Crusoe represents the enthusiasm and optimism stemming from the colonial achievements of the British Empire, the postcolonial heroes rather reflect the worsening situation within human society. The boys from the Lord of the Flies mirror the gradual dehumanization of people as a result of increasing violence in society. Coetzee’s heroes reflect the negative impacts of colonisation on oppressed people and also they point out that gender or racial prejudice has not been completely eliminated yet.Abstrakt: Tato magisterská diplomová práce analyzuje dva romány transformované na základě robinsonského mýtu. Konkrétně se jedná o román Pán much, jehož autorem je Sir William Golding, a dále pak o román Foe, jehož autorem je John Maxwell Coetzee. Hlavním cílem této práce je zjistit, do jaké míry historický kontext, ve kterém byly tyto romány napsány, ovlivnil a pozměnil charaktery hlavních postav a jaký vliv to mělo na jejich chováních ve vypjaté situaci, kdy musely bojovat o přežití. První část práce analyzuje mýtus Robinsona Crusoe v historickém kontextu kolonizace a otrokářství. Tato část také detailně popisuje charakter hlavního hrdiny a vliv historického kontextu na jeho chování a jednání. Druhá část práce se zabývá románem Pán much. Nejdříve detailně popisuji okolnosti vzniku toho románu, zejména autorovu osobní zkušenost s druhou světovou válkou a také jeho zkušenost s dětskou psychologií. Ukázalo se, že obě tyto zkušenosti měly podstatný vliv na chování hlavních hrdinů. Dále tato část analyzuje a srovnává Pána much s Robinsonem Crusoe a zkoumá rozdíly mezi hlavními hrdiny obou románů s přihlédnutím k vlivu odlišného historického kontextu. Třetí část se věnuje románu Foe. Začátek kapitoly poskytuje teoretické pozadí postkoloniální literatury, které slouží jako základ pro analýzu románu Foe. Dále se kapitola zabývá zejména odlišnostmi románů Foe a Robinson Crusoe, které čtenářům umožnily se podívat na originální robinsonský mýtus ze zcela nové perspektivy. Na základě provedené detailní analýzy bylo zjištěno, že character hlavních postav byl značně ovlivněn historickým kontextem, ve kterém byly jednotlivé romány napsány. Zatímco Robinson Crusoe je zosobněním nadšení a optimismu pramenícího z koloniálních úspěchů Britského Impéria, postkoloniální hrdinové jsou spíše odrazem zhoršující se situace v lidské společnosti. Chlapci z Pána much odrážejí postupnou dehumanizaci v důsledku rostoucího násilí ve společnosti. Coezteeho hrdinové zosobňují negativní dopad kolonizace na lidi z kolonizovaných částí a také poukazují na fakt, že předsudky týkající se pohlaví či rasy stále nejsou zcela vymýceny.
Datum obhajoby: 12.09.2016
Obsahuje bibliografii
Diplomová práce (Mgr.) -- Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Katedra anglofonních studií, 2016
Pouze prezenčně

Rozpis svazků

Lokace Signatura Skladová signatura Přírůstkové číslo Stav
Sklad studentských prací / Depository 16/5/AN 133663 Pouze prezenčně
Lokace Celkem Nedostupné Absenčně Prezenčně
Sklad studentských prací / Depository 1 0 0 1

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.