Skip to main content

Work detail

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Content

List of literature

ČERNÁ, Michaela, [absolvent], 20339

Alternativní tresty v České republice v porovnání s některými zeměmi EU = Alternative punishments in the Czech Republic in comparison with some EU countries / Michaela Černá ; vedoucí práce Zdenka Beranová ; oponent Josef Srba. -- Hradec Králové, 2017. -- 101 stran : ilustrace, grafy. -- Datum obhajoby: 23.06.2017. -- Diplomová práce (Mgr.) -- Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Katedra právních disciplín a veřejné správy, 2017. -- Obsahuje bibliografii. -- Abstract: Retributivní princip justice je v současné době stále více utlačován principem restorativním, ze kterého vychází alternativní tresty. Tato diplomová práce se věnuje otázce alternativních trestů k trestu odnětí svobody, které jsou v dnešní době považovány za významnou alternativu ke krátkodobému trestu odnětí svobody. Účelem alternativních trestů je určité odlehčení věznicím a především zefektivnění procesu nápravy pachatelů méně závažné trestné činnosti. I přes jejich nesporné výhody jsou v českém prostředí tyto tresty ukládány jen sporadicky a jejich právní úprava má svá slabá místa. Cílem této práce je komplexně popsat hmotněprávní i procesněprávní aspekty těchto trestů dle právní úpravy platné v České republice, přičemž důraz je kladen na trest domácího vězení, který je nováčkem v naší právní úpravě, dále peněžitý trest a trest obecně prospěšné práce. Přínosem této práce je především komparace těchto vybraných druhů trestů s dalšími státy Evropské unie – s Rakouskem, Francií a Slovenskem. Dílčí závěry kapitol předkládají zhodnocení jednotlivých trestů de lege lata a také se autorka zamýšlí nad možnými změnami první úpravy prostřednictvím úvah de lege ferenda. Pro lepší orientaci v dané problematice je v práci užíváno příslušné judikatury. cze.


Evropská unie czenas
alternatives to imprisonment
enforcement of sentence
Czechia
master's theses


112035 17/H5/VS Sklad studentských prací / Depository

Borrowed: 0x
Presence only

Items overview

Location Location mark Store mark Inc. number State
Sklad studentských prací / Depository 17/H5/VS 112035 Presence only
Location Total Unavailable Absence Presence
Sklad studentských prací / Depository 1 0 0 1

Discussion

[Loading...]
No posts
To add comments, please login.