Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

[LAB ]: -----nam 22----- i 4500
Agentura, která vytvořila originální záznam: ABD171
Jazyk katalogizace: cze
Konvence popisu: rda
Kód geografické oblasti: e-gx---
Konspekt (záhlaví): Dopravní prostředky 629
Třídník MDT: 629.331:338.45
Identifikátor vydání: h
Třídník MDT: 338.3
Identifikátor vydání: h
Třídník MDT: 339.564
Identifikátor vydání: h
Třídník MDT: 658.114
Identifikátor vydání: h
Třídník MDT: 347.72
Identifikátor vydání: h
[MUPd]: *
Třídník MDT: (430)
Identifikátor vydání: h
Autor: Özer, Sinan, [absolvent], 16460
Kód role: autor diplomové práce nebo disertace
Hl. název: The production and exports of a cars in the business cycle of Germany =
Další názvové informace: The production and exports of a cars in the business cycle of Germany /
Údaj o odpovědnosti atd.: Sinan Özer ; vedoucí práce Helena Fialová ; oponent Jaroslav Halík
Hlavní název/zkrácený název: The production and exports of a cars in the business cycle of Germany
Místo vydání: Praha,
(Datum) Rok vydání, distribuce, ...: 2018
Typ obsahu - termín: text
Typ obsahu - kód: txt
Zdroj: rdacontent
Typ média - termín: bez média
Typ média - kód: n
Zdroj: rdamedia
Typ nosiče + termín: svazek
Typ nosiče - kód: nc
Zdroj: rdacarrier
Obecná poznámka: Datum obhajoby: 19.06.2018
Poznámka o disertaci: Bakalářská práce (Bc.) -- Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Katedra mezinárodního obchodu, 2018
Poznámka o skryté bibliografii atd.: Obsahuje bibliografii
Abstrakt: Bachelor thesis follows the development of the production and exports of cars in the business cycle of Germany from 2008 to 2015 and in years of recession in Germany, in addition the development of the exports in Germany in the years of recession and recovery in UK and France. The aim is to track and evaluate the importance of the automotive industry for the business cycle in Germany, and how shifts in economic indicators, production and exports influence the business cycle. In addition, the review analyzes how these shifts can be initiated and which factors lead to their occurrence. I focused on indicators connected to the fluctuations in the business cycle, showing the growth rate of GDP, inflation rate, unemployment rate, interest rate and especially on production and exports in the automobile industry to evaluate the effectiveness of the automobile industry in the business cycle. The critical analysis I started with an evaluation of dependence of domestic production on exports. I selected the periods of recession in the business cycle of Germany annually compared and assessed the domestic production in this periods. On the basis of the exports of Germany, I evaluated the periods of recession and recovery in the business cycle of main import countries of German cars, UK and France. I analyze factors influencing the exports of German cars, and the development in dependence of the fluctuations in the business cycle of UK and France. Perform the analysis, it was found that the fluctuations in the German business cycle are closely linked to production of cars and its contribution to the GDP and development of exports of cars, which is influenced by foreign production and fluctuation in the business cycle of main import countries.
Abstrakt: eng
Abstrakt: Tato bakalářská práce sleduje vývoj produkce a exportu z automobilů v podnikatelském cyklu Německa od roku 2008 do roku 2015 a v letech jeho vzestupu, a také vývoj exportu Německa v letech vzestupu a zotavení Anglie a Francie. Cílem této práce je sledovat důležitost automobilového průmyslu pro podnikatelský cyklus v Německu a jak změny v ekonomických idikátorech, produkci a exportu ovlivňují podnikatelský cyklus. Dále práce analyzuje, jak mohou být tyto změny započaty a které faktory vedou k jejich výskytu. Zaměřil jsem se nad indikátory spojené ke kolísání podnikatelského cyklu, ukazující růst DPH, inflaci, nezaměstnanost a zejména na produkci a exporty v automobilovém průmyslu, abych ukázal na efektivnost automobilového průmyslu v podnikatelském cyklu. V kritické analýze jsem začal s poukázáním na závislost domácí produkce na exportech. Vybral jsem periody vzestupu v podnikatelském cyklu Německa, které jsem porovnal s domácí výrobou v těchto periodách a to každoročně. Na základě exportů Německa, jsem povzdvihl periody vzestupu a obnovy podnikatelských cyklů hlavních zemí, které importují auta z Německa a to Francii a Anglii. V této práci analyzuji faktory ovlivňující exporty německých aut a také vývoj důlezitosti kolísání v podnikatéském cyklu Anglie a Francie. Na konci mé analýzi jsem zjistil, že kolísání podnikatelského cyklu Německa je úzce spjato s produkcí aut a jejím podílením na DPH a vývojem exportu aut, které je ovlivněno zahraniční produkcí a kolísáním podnikatelského cyklu hlavních importních zemí.
Abstrakt: cze
Téma (záhlaví): automobilový průmysl
Zdroj hesla nebo výrazu: czenas
Téma (záhlaví): výroba
Zdroj hesla nebo výrazu: czenas
Téma (záhlaví): vývoz
Zdroj hesla nebo výrazu: czenas
Téma (záhlaví): podnikání
Zdroj hesla nebo výrazu: czenas
Geogr. heslo (Záhlaví): Německo
Zdroj hesla nebo výrazu: czenas
Uživatelská klíčová slova: automotive industry ; production ; export ; business cycle ; Germany
Forma/Žánr Záhlaví: bakalářské práce
Zdroj záhlaví nebo termínu: czenas
Jméno osoby (záhlaví): Fialová, Helena, 1939-
Kód role: vedoucí diplomové práce nebo disertace
Jméno osoby (záhlaví): Halík, Jaroslav, 1961-
Kód role: oponent
Akce/Korp. (záhlaví): Metropolitní univerzita Praha
Text odkazu: Digitální knihovna MUP
URL zdroje: https://digilib.mup.cz/
Sigla: ABD171
Fakulta: Metropolitní univerzita Praha
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu
Obor studia: International Business
Vedoucí práce: Fialová, Helena, 1939-
Oponent: Halík, Jaroslav, 1961-
[NZVt]: production and exports of a cars in the business cycle of Germany : The production and exports of a cars in the business cycle of Germany
Obrázek (lokální): tritius/WORK/35328/kp.jpg

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.