Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

[LAB ]: -----nam 22----- i 4500
Agentura, která vytvořila originální záznam: ABD171
Jazyk katalogizace: cze
Konvence popisu: rda
Autor: Kozelka, Gabriel, [absolvent], 20431
Kód role: autor diplomové práce nebo disertace
Hl. název: QUÉBECKÁ NÁRODNÍ IDENTITA V MODERNÍ KANADSKÉ SPOLEČNOSTI =
Další názvové informace: QUEBEC NATIONAL IDENTITY IN THE MODERN CANADIAN SOCIETY /
Údaj o odpovědnosti atd.: Gabriel Kozelka ; vedoucí práce Ivo Budil ; oponent Michaela Fišerová
Hlavní název/zkrácený název: QUEBEC NATIONAL IDENTITY IN THE MODERN CANADIAN SOCIETY
Místo vydání: Praha,
(Datum) Rok vydání, distribuce, ...: 2018
Typ obsahu - termín: text
Typ obsahu - kód: txt
Zdroj: rdacontent
Typ média - termín: bez média
Typ média - kód: n
Zdroj: rdamedia
Typ nosiče + termín: svazek
Typ nosiče - kód: nc
Zdroj: rdacarrier
Obecná poznámka: Datum obhajoby: 25.06.2018
[MUPd]: *
Poznámka o disertaci: Bakalářská práce -- Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Poznámka o skryté bibliografii atd.: Obsahuje bibliografii
Abstrakt: Práce přináší současný pohled i analýzu québecké národní identity jako hlavního motoru multikulturalismu v moderní kanadské společnosti. Výzkumnou otázkou a cílem je zjistit, do jaké míry québecká národní identita ovlivnila moderní kanadskou společnost. V závěrech práce je definován různý stupeň vlivu québecké národní identity a to podle toho, v jaké míře vyvolává interakci s většinovou kanadskou společností. Zaprvé, silný a dlouhotrvající vliv s potenciálem do budoucna. Tento stupeň vlivu québecké národní identity se odehrává ve dvou zásadních oblastech a to jazykové a v oblasti národní samostatnosti. Zadruhé, trvale akceptovaný vliv bez výrazných výkyvů. Tento vliv má především multikulturalismus jako státem uznaný vůdčí politický princip. Třetím stupněm je dohasínající vliv náboženství během mnoha desetiletí vývoje. V teoretické i analytické části bylo využito unikátních zdrojů, které nepocházejí z českého prostředí, ale byly čerpány z databáze odborné knihovny na Saint Mary’s University v kanadském Halifaxu. Autor této práce zde v roce 2017 strávil jeden studijní semestr. Kromě toho byly v práci využity i osobní pohledy mladých Kanaďanů, kteří se s anglofonní i frankofonní kulturou pravidelně setkávají. Jde tedy o ojedinělou syntézu teoretických i praktických informací reflektujících québeckou národní identitu v jejím původním prostředí.
Abstrakt: cze
Abstrakt: This paper contributes with a contemporary perspective and analysis on the quebec national identity as the main source of multiculturalism in the modern Canadian society. The research question and the aim of this paper is to discover to which extent the quebec national identity influenced the modern Canadian society. The conclusions of this paper contain three different levels of influence in relation to how significant interaction it provokes with the Canadian majority society. Firstly, it identifies a strong and long-lasting influence with the potential of future impact. This level of influence takes place in two principal areas – in terms of language and national independence. Secondly, permanently accepted influence without significant fluctuations. Multiculturalism has this level of influence as the country’s leading principle in politics. Third level of influence is identified as the fading away of the traditional religion throughout decades of evolution. Unique academic sources, which do not come from the Czech academic environment, were extracted from the library database of Saint Mary’s University in Halifax, Nova Scotia. The author of this paper spent one academic semester at the mentioned institution in 2017. Moreover, authentic experiences and opinions of young Canadians, who encounter the English and the French culture on the everyday basis, were included in this paper. Therefore, it represents a rare synthesis of theoretic and practical information reflecting the quebec national identity in its native environment.
Abstrakt: eng
Uživatelská klíčová slova: Národní identita ; nacionalismus ; multikulturalismus ; Kanada ; Quebec ; referendum ; francouzský jazyk ; francouzská kultura ; katolicismus ; kolonialismus ; Nová Francie ; National identity ; nationalism ; multiculturalism ; Canada ; Quebec ; referendum ; French language ; French culture ; catholicism ; colonialism ; New France
Jméno osoby (záhlaví): Budil, Ivo T., 1965-
Kód role: vedoucí diplomové práce nebo disertace
Jméno osoby (záhlaví): Fišerová, Michaela, 1980-
Kód role: oponent
Akce/Korp. (záhlaví): Metropolitní univerzita Praha
Text odkazu: Digitální knihovna MUP
URL zdroje: https://digilib.mup.cz/
Sigla: ABD171
Fakulta: Metropolitní univerzita Praha
Katedra: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
Obor studia: Mezinárodní vztahy a evropská studia
[NZVt]: QUÉBECKÁ NÁRODNÍ IDENTITA V MODERNÍ KANADSKÉ SPOLEČNOSTI : QUEBEC NATIONAL IDENTITY IN THE MODERN CANADIAN SOCIETY
Obrázek (lokální): tritius/WORK/35328/kp.jpg

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.