Skip to main content

Dokument Detail

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Inhalt

Literatur Verzeichnis

Abstract: Diplomová práce je zaměřena na postavení a úlohu Probační a mediační služby České republiky v trestním řízení. Probační a mediační služba je poměrně novou institucí v oblasti trestní politiky, která je založena na součinnosti sociální práce a zejména trestního práva. Tato práce podává ucelený přehled o vývoji a činnosti Probační a mediační služby a zaměřuje se také na podrobný popis alternativních trestů, které jsou v České republice pachatelům trestných činů udělovány a které si získávají čím dál větší oblibu. Část této práce je zaměřena na právě probíhající projekty, které organizuje Probační a mediační služba. Hlavním cílem této diplomové práce je zmapovat činnost Probační a mediační služby od jejího počátku v roce 2001 až po současnost, a to na základě statistických údajů, které má Probační a mediační služba k dispozici.
Datum obhajoby: 12.06.2019
Obsahuje bibliografii
Diplomová práce (Mgr.) -- Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Katedra právních disciplín a veřejné správy, 2019

Diskussion

[Loading...]
Keine Beiträge
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden