Skip to main content

Dokument Detail

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Inhalt

Literatur Verzeichnis

Abstract: This bachelor thesis examines the structure of the balance of payments of the Czech Republic. The aim of the thesis is to analyze the accounts of the BOP and its subcategories from 2002-2017 and evaluate the changes and trend in the recorded period. I have focus on the integration of the Czech Republic to European Union in 2004, financial crisis and interventions of Czech koruna in order to analyze whether these events have influenced the BOP. To analyze the BOP, I have mainly used the data from Czech National Bank and it’s time series system ARAD. Beside mentioned sources, I have also used data from Czech Statistical Office. Based on the data obtained from CNB and Czech Statistical Office, I have created figures of BOP, thereafter I have analyzed changes and trends over the recorded period.Abstract: Tato bakalářská práce zkoumá strukturu platební bilanci České republiky. Cílem této práce je zanalyzovat účty platební balance a jejich podúčtů od roku 2002 až do roku 2017 a vyhodnotit změny a trendy ve sledovaném období. Zaměřila jsem se na integraci České republiky do evropské unie v roce 2004, finanční krizi a intervence české koruny, abych zhodnotila, zda tyto události ovlivnily platební bilanci. Použila jsem především data od České Národní Banky a jejich systém časových řad ARAD. Kromě zmíněných zdrojů, jsem použila data z Českého Statistického Úřadu. Na základě získaných údajů z ČNB a Českého Statistického Úřadu jsem vytvořila grafy platebních bilancí, kde jsem poté zanalyzovala změny a trendy ve sledovacím období.
Datum obhajoby: 21.06.2019
Obsahuje bibliografii
Bakalářská práce (Bc.) -- Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Katedra mezinárodního obchodu, 2019

Diskussion

[Loading...]
Keine Beiträge
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden