Skip to main content

Detal dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Treść

Lista literatury

Abstract: Tato bakalářská práce na téma Hromadné virtuální chování pojednává o komunikaci a chování ve virtuálním prostředí. Popisuje charakteristické vlastnosti virtuálního prostředí a specifické psychologické aspekty, které působí na naše chování na internetu. Typickým znakem virtuálního prostředí je anonymita. Pro anonymitu jsou typické fenomény jako deindividualizace a disinhibice, které jsou taktéž součástí hromadného chování. Teoretické poznatky z první části této práce jsem se rozhodla potvrdit analýzou komentářů ve vybrané diskusi, kde je zjištěno, že samotné virtuální prostředí napomáhá vzniku hromadného chování a pokud mají lidé něco společného, jednají jako celek i když se davu neúčastní fyzicky.
Datum obhajoby: 05.09.2019
Obsahuje bibliografii
Bakalářská práce (Bc.) -- Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Katedra mediálních studií, 2020

Dyskusja

[Loading...]
Żadne notatki
W ciągu dodania komentarzy zaloguj się.