Skip to main content

Work detail

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Content

List of literature

VESELÁ, Lenka, [absolvent], 24761

Vývoj islámského světa v kontextu vztahů se západní civilizací = The Evolution of the Islamic World in the Context of Relations with the Western Civilization / Lenka Veselá ; vedoucí práce Ivo Budil ; oponent Břetislav Tureček. -- Praha, 2020. -- Datum obhajoby: 26.06.2020. -- Obsahuje bibliografii. -- Bakalářská práce (Bc.) -- Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, 2020. -- Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na přelomové události v historii Osmanské říše, které vedly k jejímu rozpadu. Pozornost je taktéž věnována klíčovým událostem, které jsou spojovány s definitivním uzavřením problematiky Východní otázky. Tato práce si klade za cíl analyzovat, do jaké míry ovlivnil rozpad Osmanské říše v závěru první světové války mezinárodní vztahy, především mezi Francií, Velkou Británií, Itálií a Ruskem. Rozpad dlouhotrvajícího osmanského impéria vedl ke vzniku samostatného Turecka, ve kterém se prvním zvoleným prezidentem stal Mustafa Kemal Atatürk cze.


Atatürk, 1881-1938
World War (1914-1918)
Armenian genocide (1915-1923)
western civilization
Ottoman Empire
bachelor's theses

Východní otázka - operace Gallipoli - mladoturci - Ottoman Empire - Eastern question - first World War - operation Gallipoli - armenian genocide - young Turks - western powers - Mustafa Kemal Atatürk


Borrowed: 0x

Discussion

[Loading...]
No posts
To add comments, please login.