Skip to main content

Detal dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Treść

Lista literatury

HASANOV, Artiom, [absolvent], 21054

Vývoj zahraničního obchodu Moldavska = Development of Moldova's foreign trade / Artiom Hasanov ; vedoucí práce Lea Melnikovová ; oponent Soňa Gullová. -- Praha, 2020. -- Datum obhajoby: 21.09.2020. -- Obsahuje bibliografii. -- Bakalářská práce -- Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Katedra mezinárodního obchodu, 2020. -- Abstract: Práce je věnována analýze zahraničního obchodu Moldavska. Mezinárodní obchodní vztahy jsou velmi důležité pro malé země s omezenými přírodními zdroji a domácími prodejními trhy, ke kterým Moldavsko patří. Studium různých aspektů zahraničního obchodu republiky je důležitou podmínkou pro vytvoření spolehlivého systému prognózování pozitivního vývoje ekonomiky republiky. Cílem práce je vymezit specifické rysy vývoje a struktury zahraničního obchodu Moldavska. Práce je věnována zkoumání otázky, jak se změnila komoditní a teritoriální struktura zahraničního obchodu Moldavska od doby získání nezávislosti dodnes. V práci jsou použity metody literární rešerše, analýzy sekundárních zdrojů (odborných zdrojů, statistických informací ve vztahu k vybraným ekonomickým ukazatelům, obchodní bilanci, exportu a importu Moldavska). V práci je provedená analýza vývoje komoditní a teritoriální struktury ZO Moldavska, jsou nastíněny nejednoznačné názory na dopady vstupu Moldavska do WTO, podrobně prozkoumány vztahy Moldavska s vybranými klíčovými partnery (Rumunskem a Ruskem), s celou EU a ČR. Lze tvrdit, že se ZO Moldavska postupně diverzifikuje – a to jak z komoditního, tak i z teritoriálního hlediska. Lze optimisticky tvrdit, že Moldavsko již překonalo nejkomplikovanější období ve svém vývoji – a to dobu po vstupu do WTO, a s tím spojené agresivní metody otevření obchodu (vynulování obchodních cel, zrušení podpory domácích výrobců), snížení konkurenceschopnosti zemědělské produkce Moldavska na nových trzích, zhoršení vztahů s dosavadními obchodními partnery (především z Ruskem). Hlavním cílem Moldavska v současné době je diverzifikace komoditní struktury zahraničního obchodu, podpora prospěšných vztahů s evropskými zeměmi, přilákání zahraničních investic, zvýšení důrazu na inovace a modernizaci ekonomiky. cze.


Světová obchodní organizace
Mezinárodní organizace práce
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
zahraniční obchod
malé a střední podniky
Moldavsko
bakalářské práce

Národní banka Moldavska - Národní statistický úřad Moldavska - Deep and Comprehensive Free Trade Area


Pożyczone: 0x

Dyskusja

[Loading...]
Żadne notatki
W ciągu dodania komentarzy zaloguj się.