Skip to main content

Dokument Detail

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Inhalt

Literatur Verzeichnis

Abstract: Bakalářskou práci jsem strukturovala do dvou stěžejních oblastí, a to do teoretické a výzkumné části. V teoretické části své bakalářské práce „domácí násilí na ženách“, se zaměřuji na domácí násilí a shrnuji zde základní informace, jako je pojem, znaky, příčiny, formy a cyklus domácího násilí. Dále popisuji subjekty domácí násilí ženu, jako oběť a muže, jako pachatele domácího násilí. Zabývám se též následky domácího násilí, specifikuji syndrom domácího násilí, posttraumatickou stresovou poruchu a stockholmský syndrom. V neposlední řadě se orientuji na organizace pomáhající při domácím násilí a jimi poskytovanou pomoc. Výzkumná část mé bakalářské práce spočívala v průzkumném šetření dotazníkovou metodou. Dotazník vyplnilo 100 žen a jeho hlavním cílem bylo zjistit, kolik žen se s domácím násilím ať již jako oběť či svědek domácího násilí setkaly, jak by problém řešily a především jak jsou s celou problematikou domácího násilí seznámeni. Velkým přínosem pro mě bylo vyhodnocení získaných informací a potvrzení i vyvrácení vlastních hypotéz. Svou prací bych chtěla zvýšit všeobecnou osvětu o domácím násilím a motivovat ženy ohrožené domácím násilím, aby se obrátili na organizace, které jim mohou pomoci.
Datum obhajoby: 08.09.2020
Obsahuje bibliografii
Bakalářská práce (Bc.) -- Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Katedra právních disciplín a veřejné správy, 2020

Diskussion

[Loading...]
Keine Beiträge
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden