Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Abstrakt: Hlavným teoretickým východiskom tejto diplomovej práce je model akulturačných stratégií, ktorý som uplatnila pri analýze japonskej migračnej politiky. Cieľom tejto práce bolo určiť vzťah medzi akulturačnou orientáciou Japonska a jeho migračnou politikou. Vyslovila som hypotézu, že akulturačná orientácia Japonska a akulturačné stratégie imigrantov sú podmienené diskurzom nihondžinron. Analyzovala som súčasnú migračnú politiku Japonska, postoje japonskej verejnosti voči imigrácii a imigrantom, a skúsenosti imigrantov s priamou a nepriamou diskrimináciou. Na základe výsledkov prieskumov vybraných inštitúcií som dospela k záveru, že Japonsko si vplyvom diskurzu nihondžinron zvolilo akulturačnú stratégiu segregácie. V závere vyslovujem návrh, aby sa za účelom väčšej slobody pri výbere akulturačnej stratégie umožnilo imigrantom asimilovať sa, čím by sa znížilo riziko akulturačného stresu na oboch stranách, a proces akulturácie by bol úspešnejší.
Datum obhajoby: 07.09.2020
Obsahuje bibliografii
Diplomová práce (Mgr.) -- Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Katedra asijských studií, 2020

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.