Výsledky vyhledávání | Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. http://tritius.mup.cz/search/by-authority/173865/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Bureš, Jaroslav, 1953- Demokratizace a státoprávní problematika v Libyi, Iráku a Sýrii [rukopis] = Democratization and constitutional-law problems in Libya, Iraq and Syria Mareš, Stanislav, [absolvent], 9032 Porušuvání lidských práv v islámských zemích Blízkého východu = Human rights violations in Islamic countries in the Middle East Mojdlová, Jitka, [absolvent], 9601 Armáda versus islamisté v egyptské revoluci 2011-2012 - NEOBHÁJENÁ PRÁCE [rukopis] = Army vs. Islamists in the Egyptian Revolution of 2011-2012 Banszelová, Veronika, [absolvent], 7997 Armáda versus islamisté v egyptské revoluci 2011-2012 = Army vs. Islamists in the Egyptian Revolution of 2011-2012 Banszelová, Veronika, [absolvent], 7997 Proces demokratizace v rentiérských státech Perského zálivu v kontextu revoluční vlny arabského jara [rukopis] = Democratization process in rentier states of the Persian Gulf in the context of the Arab Spring revolutionary wave Krčál, Tomáš, [absolvent], 2316 Aktuální politické, ekonomické a bezpečnostní přístupy Evropské unie k zemím jižního Středomoří [rukopis] = Current political, economic and security approaches of the European Union towards Southern Mediterranean Mečlová, Pavlína, [absolvent], 12433 Role nevládních organizací během "arabského revolučního jara" [rukopis] = NGO´s role during the "revolutionary Arab Spring" Šimko, Petr, [absolvent], 9535 Demokratizace v zemích Zálivu - NEOBHÁJENÁ PRÁCE = Democratization of Gulf countries Pěnkava, Matti, [absolvent], 8614 Demokratizace v zemích Zálivu = Democratization of Gulf countries Pěnkava, Matti, [absolvent], 8614 Demokratizace a státoprávní problematika v Libyi, Iráku a Sýrii = Democratization and constitutional-law problems in Libya, Iraq and Syria Leao, Lucie, [absolvent], 2566 Muslimská imigrace do Francie a její dnešní dopady [rukopis] = Muslim immigration to France and its current impacts Kmochová, Eva, [absolvent], 9585 Úloha nevládních organizací (NGO) při demokratizaci zemí severní Afriky a přístupy EU [rukopis] = The Role of non-governmental organisations [organizations] in democratising North African countries and EU approaches Kešnerová, Barbora, [absolvent], 5861 Vývoj vztahů ES Řehák, Zdeněk, [absolvent], 19532 Islámský reformismus versus sekulární proudy v současném arabském světě Horváthová, Lucie, [absolvent], 12112 Islámský reformismus versus sekulární proudy v současném arabském světě - NEOBHÁJENÁ PRÁCE Horváthová, Lucie, [absolvent], 12112 Malý ostrov, velká kultura: rozdíly mezi Maltou a zbytkem středomoří v jazyku, historii a kultuře = A Small island, great culture: specificities of Maltese culture, history and language within the Mediterarranean Barešová, Kristina, [absolvent], 13903 Vývoj koncepce džihádu = Evolution of conception of jihad Párová, Markéta, [absolvent], 11143 Komparace pravomocí prezidentů ve vybraných státech EU = The Status comparison of prezidents in selected countries of the EU Petříková, Zuzana, [absolvent], 7710 Srovnání postavení prezidentů v České a Polské republice = Comparison of position of Czech and Polish president in the constitutional system Picková, Irena, [absolvent], 6721 Turecko a blízkovýchodní konflikt = Turkey and the Middle East conflict Kopřivová, Jana, [absolvent], 6623