Výsledky vyhledávání | Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. http://tritius.mup.cz/search/by-authority/226181/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Charvát, Martin, 1989- Emotikony a gify : rétorika emocí na sociální síti Facebook = Emoticons and Gifs: Rhetorics of Emotions on the Facebook Social Network Sádlová, Anna, [absolvent], 17242 Proměny pojetí identity vlivem internetových sociálních sítí = The Influence of Social Networks on Reconceptualization of Identity Heythumová, Kateřina, [absolvent], 23021 Analýza současné propagace firem zaměřených na sportovní výživu (se zaměřením na internetová média a sociální sítě) = The analysis of current propagation of companies specialized in sports nutrition (focus on internet medias an soial networks) Hudcová, Martina, [absolvent], 26314 Analýza mediální reprezentace politické sféry na TV Barrandov v letech 2017-2018 = Analysis of Media Representation of the Political Sphere at TV Barrandov in 2017-2018 Rohánek, Jan, [absolvent], 18635 Analýza diskuzních fór zaměřených na teniskovou kulturu současné mládeže = Analysis of Discussion Forums Focused on the Current Youth Sneaker Culture Březina, Martin, [absolvent], 22531 Erotický fikční svět na příkladu sociálních sítí poskytujících "kybersex" = Erotic Fictional World on the Exemple of Social Networks Providing "Cybersex" Antoliková, Vladimíra, [absolvent], 23229 Narativita současného televizního seriálu - na příkladu seriálu Sherlock = The narration of the current television series - on the example of Sherlock series Sošková, Sára, [absolvent], 22580 Reprezentace vlivu elektronických médií v seriálu Black Mirror = Representation of electronic media influences in the series Black Mirror Lebedzeva, Margaryta, [absolvent], 23447 Žurnalistika a nová média: Reflexe vlivu nových médií na povahu žurnalistické profese = Journalism and New Media: Reflection of Influence on New Media upon Journalism Tishchenko, Anastasiya, [absolvent], 21570 Mediální obraz cukru ve vybraných tištěných médiích v roce 2015 a 2016. = Media representation of sugar in printed media in 2015 and 2016 Nováková, Klára, [absolvent], 23740 Televízny seriál Narcos: Intermedialita a hranice žánru = Tv Show Narcos: Intermediality and limits of gendre Ben David, Barbora, [absolvent], 24795 Hermetismus a nová média: Diskurzivní analýza diskuzního fóra Frabato = Hermetism and New Media: Discurse Analysis of the discussion forum Frabato Šmilauer, Vladimír, [absolvent], 15627 Analýza mediální reprezentace role ženy v profesním životě v klasických tištěných médiích v komparaci s osobním blogem = The Analysis of Media Representation of a role of Women in Professional Life in Printed Media in Comparison with Personal blog Bělonožníková, Dominika, [absolvent], 19017 Sociální sítě jako "konzervy" naší identity = Social networks as "Tins" of our Identity Hronkova, Anastasija, [absolvent], 23545 Fenomén digitalizace v nové žurnalistice a její dopady na česká média v 21.století = Phenomenon of Digitization in New Media and Impact on Czech Media in the 21st Century Pokutová, Kateřina, [absolvent], 26545 Srovnání vývoje českých sitcomů od Takové normální rodinky po Krejzovy = The comparison of the Czech sitcoms development from Taková normální rodinka till Krejzovi Kohútová, Denisa, [absolvent], 26524 Filmové adaptace literární předlohy jako svébytný typ transmediality na příkladu Řbitova zviřátek Stephena Kinga = Film adaptations of the literary model as a distinctive type of transmediality on the example of Stephen King's Pet Sematary Schnabelová, Renée, [absolvent], 21992 Sémiotická analýza ženských stereotypů v reklamách v časopisech Vogue a Elle za období 8 Marešová, Tereza, [absolvent], 20681 Analýza vztahu reprezentace technologie a společnosti v televizním seriálu Black Mirror = An analysis of the representation of relationship between technology and society in the Black Mirror Tv Show Klepetková, Vanda, [absolvent], 25226 Srovnání divácké recepce slasher a sci-fi hororů na postavách "final girl" = Comparison of Viewers' Reception of Slasher's and Sci-Fi Horror Movies based on "Final Girl" Characters Pospíšil, Petr, [absolvent], 20164