Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 105.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
ED
Sádlová, Anna, [absolvent], 17242
Emotikony a gify : rétorika emocí na sociální síti Facebook = Emoticons and Gifs: Rhetorics of Emotions on the Facebook Social Network / Anna Sádlová ; vedoucí práce Michaela Fišerová ; oponent Martin Charvát
2019
0
ED
Heythumová, Kateřina, [absolvent], 23021
Proměny pojetí identity vlivem internetových sociálních sítí = The Influence of Social Networks on Reconceptualization of Identity / Kateřina Heythumová ; vedoucí práce Martin Charvát ; oponent Michaela Fišerová
2019
0
ED
Hudcová, Martina, [absolvent], 26314
Analýza současné propagace firem zaměřených na sportovní výživu (se zaměřením na internetová média a sociální sítě) = The analysis of current propagation of companies specialized in sports nutrition (focus on internet medias an soial networks) / Martina Hudcová ; vedoucí práce Eva Niklesová ; oponent Martin Charvát
2019
0
ED
Rohánek, Jan, [absolvent], 18635
Analýza mediální reprezentace politické sféry na TV Barrandov v letech 2017-2018 = Analysis of Media Representation of the Political Sphere at TV Barrandov in 2017-2018 / Jan Rohánek ; vedoucí práce Martin Charvát ; oponent Eva Niklesová
2019
0
ED
Březina, Martin, [absolvent], 22531
Analýza diskuzních fór zaměřených na teniskovou kulturu současné mládeže = Analysis of Discussion Forums Focused on the Current Youth Sneaker Culture / Martin Březina ; vedoucí práce Jakub Machek ; oponent Martin Charvát
2019
0
ED
Antoliková, Vladimíra, [absolvent], 23229
Erotický fikční svět na příkladu sociálních sítí poskytujících "kybersex" = Erotic Fictional World on the Exemple of Social Networks Providing "Cybersex" / Vladimíra Antoliková ; vedoucí práce Michaela Fišerová ; oponent Martin Charvát
2019
0
ED
Sošková, Sára, [absolvent], 22580
Narativita současného televizního seriálu - na příkladu seriálu Sherlock = The narration of the current television series - on the example of Sherlock series / Sára Sošková ; vedoucí práce Martina Vojtěchovská ; oponent Martin Charvát
2019
0
ED
Lebedzeva, Margaryta, [absolvent], 23447
Reprezentace vlivu elektronických médií v seriálu Black Mirror = Representation of electronic media influences in the series Black Mirror / Margaryta Lebedzeva ; vedoucí práce Eva Chlumská ; oponent Martin Charvát
2019
0
ED
Tishchenko, Anastasiya, [absolvent], 21570
Žurnalistika a nová média: Reflexe vlivu nových médií na povahu žurnalistické profese = Journalism and New Media: Reflection of Influence on New Media upon Journalism / Anastasiya Tishchenko ; vedoucí práce Martin Charvát ; oponent Jiří Závozda
2019
0
ED
Nováková, Klára, [absolvent], 23740
Mediální obraz cukru ve vybraných tištěných médiích v roce 2015 a 2016. = Media representation of sugar in printed media in 2015 and 2016 / Klára Nováková ; vedoucí práce Barbara Köpplová ; oponent Martin Charvát
2019
0
ED
Ben David, Barbora, [absolvent], 24795
Televízny seriál Narcos: Intermedialita a hranice žánru = Tv Show Narcos: Intermediality and limits of gendre / Barbora Ben David ; vedoucí práce Martin Charvát ; oponent Jan Děkanovský
2019
0
ED
Šmilauer, Vladimír, [absolvent], 15627
Hermetismus a nová média: Diskurzivní analýza diskuzního fóra Frabato = Hermetism and New Media: Discurse Analysis of the discussion forum Frabato / Vladimír Šmilauer ; vedoucí práce Martin Charvát ; oponent Eva Niklesová
2019
0
ED
Bělonožníková, Dominika, [absolvent], 19017
Analýza mediální reprezentace role ženy v profesním životě v klasických tištěných médiích v komparaci s osobním blogem = The Analysis of Media Representation of a role of Women in Professional Life in Printed Media in Comparison with Personal blog / Dominika Bělonožníková ; vedoucí práce Martin Charvát ; oponent Eva Niklesová
2019
0
ED
Hronkova, Anastasija, [absolvent], 23545
Sociální sítě jako "konzervy" naší identity = Social networks as "Tins" of our Identity / Anastasija Hronkova ; vedoucí práce Martin Charvát ; oponent Jakub Machek
2019
0
ED
Pokutová, Kateřina, [absolvent], 26545
Fenomén digitalizace v nové žurnalistice a její dopady na česká média v 21.století = Phenomenon of Digitization in New Media and Impact on Czech Media in the 21st Century / Kateřina Pokutová ; vedoucí práce Alice Aronová ; oponent Martin Charvát
2019
0
ED
Kohútová, Denisa, [absolvent], 26524
Srovnání vývoje českých sitcomů od Takové normální rodinky po Krejzovy = The comparison of the Czech sitcoms development from Taková normální rodinka till Krejzovi / Denisa Kohútová ; vedoucí práce Jakub Machek ; oponent Martin Charvát
2020
0
ED
Schnabelová, Renée, [absolvent], 21992
Filmové adaptace literární předlohy jako svébytný typ transmediality na příkladu Řbitova zviřátek Stephena Kinga = Film adaptations of the literary model as a distinctive type of transmediality on the example of Stephen King's Pet Sematary / Renée Schnabelová ; vedoucí práce Eva Niklesová ; oponent Martin Charvát
2020
0
ED
Marešová, Tereza, [absolvent], 20681
Sémiotická analýza ženských stereotypů v reklamách v časopisech Vogue a Elle za období 8/2018-08/2019 = Semiotic analysis of female stereotypes in advertisements in Magazines Vogue and Elle between 8/2018-08/2019 / Tereza Marešová ; vedoucí práce Martin Charvát ; oponent Martina Vojtěchovská
2020
0
ED
Klepetková, Vanda, [absolvent], 25226
Analýza vztahu reprezentace technologie a společnosti v televizním seriálu Black Mirror = An analysis of the representation of relationship between technology and society in the Black Mirror Tv Show / Vanda Klepetková ; vedoucí práce Martin Charvát ; oponent Jan Děkanovský
2020
0
ED
Pospíšil, Petr, [absolvent], 20164
Srovnání divácké recepce slasher a sci-fi hororů na postavách "final girl" = Comparison of Viewers' Reception of Slasher's and Sci-Fi Horror Movies based on "Final Girl" Characters / Petr Pospíšil ; vedoucí práce Jakub Machek ; oponent Martin Charvát
2020
0

Akce

RSS

Další možnosti vyhledávání

Řezy

[Loading...]