Výsledky vyhledávání | Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. http://tritius.mup.cz/search/by-authority/227494/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Machů, Matěj, 1988- Zastupování v oblasti průmyslového vlastnictví = Representation in the field of industrial property Pocnarová, Bára, [absolvent], 24004 Zahraniční strategie malých a středních obchodních společností v oblasti duševního vlastnictví = Intellectual property strategy of small and medium enterprises abroad Žváček, Petr, [absolvent], 18961 Průmyslové vlastnictví a nekalá soutěž = Industrial property and unfair competition Beranová, Zdeňka, [absolvent], 12909 Evropský patentový systém = European Patent System Filková, Kristina, [absolvent], 19561 Sjednocení právní úpravy ochrany průmyslového vlastnictví v SRN po roce 1990 = Unification of Intellectual Property Law in Federal Republic of Germany after 1990 Pecková, Adéla, [absolvent], 17710 Alternatívne riešenie sporov o domény prostrednictvom rozhodcovského konania = Alternative resolution of Domain Disputes through Arbitration Proceedings Sýkora, Jozef, [absolvent], 15795 Patentová ochrana v oblasti léčiv = Patent protection in the field of medicine Mareš, Ondrej, [absolvent], 24093 Průmyslověprávní ochrana v nástupnických státech SSSR = Industrial property protection in the former states of the Soviet Union Vartsaba, Kristina, [absolvent], 22657 Průmyslověprávní kolize v zahraničním obchodu = Industrial Law Collisions in Foreign Trade Příborská, Michaela, [absolvent], 20846 Oceňování nehmotného majetku podniku = Valuation of company intangible assets Bošelová, Nikol, [absolvent], 26080 Postavení doménových jmen v oblasti průmyslových práv = Status of domain names in the area of industrial rights Hartmannová, Marie, [absolvent], 18338 Průmyslově právní strategie z pohledu finanční nákladnosti právní ochrany technického řešení = Industrial Property Strategy in Terms of the Financial Cost of a Legal Protection of Technical Solution Turnerová, Šárka, [absolvent], 21913 Právní ochrana designu = Legal protection of design Mayrová, Karina, [absolvent], 18798 Ochrana technických řešení v evropských zemích = Protection of technical solutions in European countries Svatošová, Lucie, [absolvent], 20891 Ochrana průmyslového vlastnictví v zemích východní Asie = Industrial property protection in East Asian countries Sýkorová, Nikola, [absolvent], 20778 Komparace právní ochrany formou patentu a evropského patentu na území ČR = Comparison of legal protection by patent and European patent in the Czech Republic Neumann, Jiří, [absolvent], 21118 Ochrana průmyslového vlastnictví v Ruské federaci a v zemích EU = Protection of Industrial Property in Russian Federation and EU Countries Kireeva, Evgeniya, [absolvent], 10896 Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví prostřednictvím orgánů státní správy = Enforcement of industrial property rights through public authorities Vrlík, Petr, [absolvent], 24168 Certifikační ochranné známky = Certification marks Koval, Viktoriia, [absolvent], 18162 Oceňování patentů a know-how = Patent valuation and know-how István, František, [absolvent], 21536