Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 55.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
ED
Pocnarová, Bára, [absolvent], 24004
Zastupování v oblasti průmyslového vlastnictví = Representation in the field of industrial property / Bára Pocnarová ; vedoucí práce Matěj Machů ; oponent Karel Špindler
2019
0
ED
Žváček, Petr, [absolvent], 18961
Zahraniční strategie malých a středních obchodních společností v oblasti duševního vlastnictví = Intellectual property strategy of small and medium enterprises abroad / Petr Žváček ; vedoucí práce Matěj Machů ; oponent Karel Čada
2019
0
ED
Beranová, Zdeňka, [absolvent], 12909
Průmyslové vlastnictví a nekalá soutěž = Industrial property and unfair competition / Zdeňka Beranová ; vedoucí práce Petr Hajn ; oponent Matěj Machů, Karel Čada
2018
0
ED
Filková, Kristina, [absolvent], 19561
Evropský patentový systém = European Patent System / Kristina Filková ; vedoucí práce Matěj Machů ; oponent Ladislav Jakl
2019
0
ED
Pecková, Adéla, [absolvent], 17710
Sjednocení právní úpravy ochrany průmyslového vlastnictví v SRN po roce 1990 = Unification of Intellectual Property Law in Federal Republic of Germany after 1990 / Adéla Pecková ; vedoucí práce Jan Hák ; oponent Karel Čada, Matěj Machů
2019
0
ED
Sýkora, Jozef, [absolvent], 15795
Alternatívne riešenie sporov o domény prostrednictvom rozhodcovského konania = Alternative resolution of Domain Disputes through Arbitration Proceedings / Jozef Sýkora ; vedoucí práce Martin Boháček ; oponent Matěj Machů
2019
0
ED
Mareš, Ondrej, [absolvent], 24093
Patentová ochrana v oblasti léčiv = Patent protection in the field of medicine / Ondrej Mareš ; vedoucí práce Matěj Machů ; oponent Ladislav Jakl
2019
0
ED
Vartsaba, Kristina, [absolvent], 22657
Průmyslověprávní ochrana v nástupnických státech SSSR = Industrial property protection in the former states of the Soviet Union / Kristina Vartsaba ; vedoucí práce Václav Jansa ; oponent Matěj Machů
2019
0
ED
Příborská, Michaela, [absolvent], 20846
Průmyslověprávní kolize v zahraničním obchodu = Industrial Law Collisions in Foreign Trade / Michaela Příborská ; vedoucí práce Karel Čada ; oponent Matěj Machů
2019
0
ED
Bošelová, Nikol, [absolvent], 26080
Oceňování nehmotného majetku podniku = Valuation of company intangible assets / Nikol Bošelová ; vedoucí práce Karel Čada ; oponent Matěj Machů
2019
0
ED
Hartmannová, Marie, [absolvent], 18338
Postavení doménových jmen v oblasti průmyslových práv = Status of domain names in the area of industrial rights / Marie Hartmannová ; vedoucí práce Matěj Machů ; oponent Karel Čada
2019
0
ED
Turnerová, Šárka, [absolvent], 21913
Průmyslově právní strategie z pohledu finanční nákladnosti právní ochrany technického řešení = Industrial Property Strategy in Terms of the Financial Cost of a Legal Protection of Technical Solution / Šárka Turnerová ; vedoucí práce Matěj Machů ; oponent Karel Špindler
2020
0
ED
Mayrová, Karina, [absolvent], 18798
Právní ochrana designu = Legal protection of design / Karina Mayrová ; vedoucí práce Matěj Machů ; oponent Karel Špindler
2020
0
ED
Svatošová, Lucie, [absolvent], 20891
Ochrana technických řešení v evropských zemích = Protection of technical solutions in European countries / Lucie Svatošová ; vedoucí práce Matěj Machů ; oponent Karel Špindler
2020
0
ED
Sýkorová, Nikola, [absolvent], 20778
Ochrana průmyslového vlastnictví v zemích východní Asie = Industrial property protection in East Asian countries / Nikola Sýkorová ; vedoucí práce Matěj Machů ; oponent Karel Špindler
2020
0
ED
Neumann, Jiří, [absolvent], 21118
Komparace právní ochrany formou patentu a evropského patentu na území ČR = Comparison of legal protection by patent and European patent in the Czech Republic / Jiří Neumann ; vedoucí práce Matěj Machů ; oponent Karel Špindler
2020
0
ED
Kireeva, Evgeniya, [absolvent], 10896
Ochrana průmyslového vlastnictví v Ruské federaci a v zemích EU = Protection of Industrial Property in Russian Federation and EU Countries / Evgeniya Kireeva ; vedoucí práce Matěj Machů ; oponent Karel Špindler
2020
0
ED
Vrlík, Petr, [absolvent], 24168
Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví prostřednictvím orgánů státní správy = Enforcement of industrial property rights through public authorities / Petr Vrlík ; vedoucí práce Michal Pospíšil ; oponent Matěj Machů
2020
0
ED
Koval, Viktoriia, [absolvent], 18162
Certifikační ochranné známky = Certification marks / Viktoriia Koval ; vedoucí práce Karel Čada ; oponent Matěj Machů
2020
0
ED
István, František, [absolvent], 21536
Oceňování patentů a know-how = Patent valuation and know-how / František István ; vedoucí práce Karel Čada ; oponent Matěj Machů
2020
0

Akce

RSS

Další možnosti vyhledávání

Řezy

[Loading...]