Skip to main content
Zobrazené záznamy 1 - 1 z celkom 1.
Nakladateľské údaje: Plzeň, 2020
Kľúčové slová: UNPROFOR
Kľúčové slová: rozpad Jugoslávie
Kľúčové slová: UNHCR
Kľúčové slová: mandát
Kľúčové slová: rezoluce
Kľúčové slová: UN
Kľúčové slová: peacekeeping
Kľúčové slová: UNPROFOR
Kľúčové slová: disintegration of Yugoslavia
Kľúčové slová: civil war
Kľúčové slová: UNHCR
Kľúčové slová: peacekeeping mission
Kľúčové slová: mandate
Kľúčové slová: Security Council
Kľúčové slová: resolution
Kľúčové slová: humanitarian aid
[Loading...]

Akcia

RSS

Spresnenie

[Loading...]