Výsledok vyhľadávania | Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. http://tritius.mup.cz/search/index-item/rss?id=102573&value=alternatives%20to%20imprisonment&lang=SK&s=-9&sd=DESC&page=1 Vyhľadávanie podľa položky registra:: alternatives to imprisonment Alternativní tresty a jejich ukládání v ČR a ve vybraných členských státech EU = Penalty, criminal law, alternative punishments, criminal law, penal code Blažková, Michaela, [absolvent], 20764 Postavení a úloha Probační a mediační služby v trestním řízení = The Position and the role of the Probation and Mediation services in criminal proceedings Přívratská, Zuzana, [absolvent], 24506 Alternativní tresty v České republice v porovnání s některými zeměmi EU = Alternative punishments in the Czech Republic compared to some EU countries Stoličková, Radka, [absolvent], 24049 Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě Ščerba, Filip Alternativní tresty v České republice v porovnání s některými zeměmi EU = Alternative punishments in the Czech Republic in comparison with some EU countries Klimešová, Michaela, [absolvent], 19108 Druhy trestů a výjimečný trest v České republice = Types of sentences and exceptional sentence in the Czech Republic Bučková, Soňa, [absolvent], 15981 Druhy trestů a výjimečný trest v České republice = Types of sentences and exceptional lifelong sentence in the Czech Republic Bártl, Jan, [absolvent], 14542 Alternativní tresty v České republice v porovnání s některými zeměmi EU = The System of alternative punishment in the Czech Republic in comparison with other EU countries Plocek, Zdeněk, [absolvent], 16151 Druhy trestů a výjimečný trest v České republice = The System of Punishment and exceptional punishment in the Czech Republic Tatoušek, David, [absolvent], 18874 Restorativní justice - alternativní druhy trestu = Restorative Justice - Alternative Types of Punishments Jůn, Tomáš, [absolvent], 18888 Alternativní tresty v České republice v porovnání s jinými zeměmi EU [rukopis] = The System of alternative punishment in the Czech Republic in comparison with other EU countries Pachmannová, Barbora, [absolvent], 2178 Alternativní tresty v České republice v porovnání s některými zeměmi EU = Alternative punishments in the Czech Republic in comparison with some EU countries Černá, Michaela, [absolvent], 20339