Výsledky vyhledávání | Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. http://tritius.mup.cz/search/index-item/rss?id=118982&value=muzik%C3%A1lov%C3%A9%20p%C3%ADsn%C4%9B%20%5Bo%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: muzikálové písně [o] The Film Musicals of 1930s and 1950s [rukopis] = Filmové muzikály třicátých a padesátých let 20. století Ševčíková, Lucie, [absolvent], 3223 Komparace referování o populárních českých divadelních muzikálech 90. let v tištěných médiích = Comparison of reports on popular Czech theater musicals of the 1990s in print media Čápová, Linda, [absolvent], 20877