Výsledky vyhledávání | Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. http://tritius.mup.cz/search/index-item/rss?id=122674&value=manipulation%20(psychology) Vyhledávání podle položky rejstříku:: manipulation (psychology) Podvody, které hýbaly dějinami Chaline, Eric Média a politika : manipulace médií Angerová, Markéta, [absolvent], 1306 Volby - svátek demokracie nebo pletich? Šimíček, Vojtěch, 1969- Analýza diskurzu a mediální text Schneiderová, Soňa, 1965- Spying on people on TV in 1984, Hunger Games and Big Brother Teislerová, Martina, [absolvent], 17061 Diktatura informací : jak s námi informace manipulují Mleziva, Emil, 1925- Džihád : v kůži bojovníka islámského státu Erelle, Anna Psychologie komunismu Kabát, Jindřich Identita a občanství. Případ maďarské menšiny na Slovensku [rukopis] = Identity and citizenship. The case of the Hungarian minority in Slovakia Šteflová, Lucie, [absolvent], 2350 Německý propagandistický plakát v době Druhé světové války = German Propaganda Poster in the World War 2 Brůček, Petr, [absolvent], 23959 Manipulativní fotografie ve válečných konfliktech 20. století = Manipulative photography during 20th century war conflicts Sedláčková, Barbora, [absolvent], 23046 Mezilidské vztahy na pracovišti - Komparace České republiky a Spojených států amerických = Interpersonal Relationships at Workplace - Comparison of the Czech Republic and the United States of America Nováková, Ema, [absolvent], 21425 Užití psychologických principů propagandy v novodobých médiích = The Usage of propaganda psychological principles in current media Hofmanová, Michaela, [absolvent], 12508 Vliv reklamy na děti = Advertisement influence on children Šnajdrová, Zdeňka, [absolvent], 13483 Psychlogické reklamní triky = Psychological tricks of advertisement Pohorský, Jan, [absolvent], 13451 Prvky jazykové manipulace v reklamách pro děti a mládež = Elements of linguistic manipulation in advertising for children and youth Langová, Tereza, [absolvent], 17383 Manipulace v televizním zpravodajství. Analýza rozdílů v prezentaci krize na Ukrajině ve veřejnoprávní a komerční televizi = Manipulation in Television News. Analysis of Differences in Presentation of the Ukraine Crisis in Public Service and Commercial Television Tyllerová, Aneta, [absolvent], 18226 Nová média a terorismus = New Media and Terrorism Příhodová, Iveta, [absolvent], 6232 Fotografie a falšování dějin : Paradox fotografie = Photography and falsification of history : Paradox of photography Hayerová, Barbora, [absolvent], 13943 Verbální a neverbální způsoby přesvědčování v časopisech pro ženy = Verbal and nonverbal means of persuasion in women's magazines Dytrychová, Alžběta, [absolvent], 18370